KONTAKTY

VašeKravaty.cz | Zdeněk Přibyla
Letecká
Ostrava 70030
tel: +420 736 400 189
info(a)vasekravaty.cz
volejte kdykoli 9-19h po-pá
na emaily odpovídáme velmi rychle!

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 189 Kč
skladem

Obchodní podmínky

1. Zboží se mi nelíbí, mohu jej vrátit ?


Ano, do 14 dnů od převzetí zásilky můžete kravaty vrátit. Nejdříve ze všeho nám napište email na info@vasekravaty.cz a oznamte nám vrácení zboží. Dle domluvy s námi pak můžete vrátit celou objednávku nebo jen část, která se vám nelíbí. Poštovné pro zaslání zpět hradíte Vy. Balíček nesmíte zaslat na dobírku, takovou zásilku nepřebereme. Jakmile balíček dostaneme, prohlédneme zboží a zašleme vám peníze na váš bankovní účet. Do balíčku připojte průvodní dopis, text viz. na konci bodu 4, obchodních podmínek. K vrácení není třeba mít doklad, vše držíme elektronicky. Po konzultaci s námi budete zboží zasílat na adresu Albrechtičky 178 74255.

 

2. Přišel mi jiný produkt než jsem si objednal, co s tím?


Může se stát, že v pracovním zápalu přehodíme adresy zákázníků na jiný balík. Veškeré zboží, které jste neměli objednáno můžete vrátit. Náklady na dopravu zpět k nám hradíme my. Napište nám emailem na info@vasekravaty.cz, spojíme se s vámi telefonicky a domluvíme na vrácení zboží a zaslání toho správného nebo vrácení peněz.

 

3. Kravata je poničená, chci ji reklamovat, jak ?


Odesílané kravaty pečlivě kontrolujeme. Pokud se stane, že dostanete poničenou kravatu, je třeba nás bezodkladně informovat emailem na info@vasekravaty.cz a poslat nejlépe fotografii vadného místa. Takto na dálku můžeme provést první posouzení reklamace. Poté se dohodneme na dalším postupu. Náklady na vrácení zboží kvůli reklamaci vám samozřejmě proplatíme. 

Plné znění obchodní podmínek a reklamací


Obchodní podmínky společnosti Tereza Přibylová, VaseKravaty.cz , IČ 01270095, Letecká 38, Ostrava 70030. Z důvodu vyhovění požadavků práva pro provoz internetových obchodů a splnění zákonných poviností, níže uvádíme přesné a plné znění našich obchodních podmínek. 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.vasekravaty.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Tereza Přibylová, Letecká 38, Ostrava 700 30. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Letecká 38, Ostrava 700 30 a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.vasekravaty.cz určené kupujícím v objednávce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.vasekravaty.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno,a tento fakt je písemně stvrzen oběma stranami, je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z kupní ceny zboží. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy předem informovat prodávajícího Mgr. Tereza Přibylová, vasekravaty.cz, Opavská 660, Hradec nad Moravicí, na email info@vasekravaty.cz, formou jednostranného právního jednání (případně dopisem na adresu Letecká 38, Ostrava 700 30). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy emailem před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek (tj. převodem na účet nebo zaslání peněz přes Českou Poštu, nikoli však dobírkou), který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Tereza Přibylová, Letecká 38, Ostrava 700 30, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, musí splnit tyto podmínky: a) zboží je nepoškozené, nejsou známky po užívání či opotřebení b) zboží je vráceno se vším příslušenstvím (návody, průvodní štítek, záruční listy, apod.). Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Dále, zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (např. návody, záruční listy) Dále od smlouvy nelze podle uvedeného paragrafu odstoupit pokud se jedná o vyrobení produktu na míru, kdy je již zboží upraveno dle požadavků kupujícího. Odstoupení také nelze uplatňovat na již nalepené produkty. Pro rychlejší vyřízení odstoupení je doporučeno k vrácenému zboží připojit průvodní dopist ve znění: "Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky …(číslo objednávky), dne (datum objednávky) na položku/ky (zboží). Finanční částku za vrácené zboží, prosím, vraťte na účet (číslo učtu)." (Podpis spotřebitele).

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy. (nákup na IČ)

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit. V případě, že kupují projeví zájem o odstoupení od smlouvy, je zcela na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, jestli mu vyhoví. Pokud zašle kupující, který není spotřebitelem zboží bez domluvy a upozornění, bude mu zasláno zboží zpět pouze na jeho náklady a v případě velké zásilky i zaúčtováno skladné ve výši 50 korun za den.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující (není-li uvedeno jinak) a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.vasekravaty.cz v záložce Doprava a platba.

7. Platební podmínky

Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na na odběrném místě (např. Česká pošta). Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je skladem. Na termínu a času se obě strany smluví po vzájemné dohodě.

8. Práva z vadného plnění (reklamace)

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách: Pro zaslání zboží: Tereza Přibylová, Letecká 38, Ostrava 700 30 Pro osobní doručení:  Tereza Přibylová, Letecká 38, Ostrava 700 30

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Malá odchylka odstínu skutečné barvy kravaty od obrázku na webových stránkách www.vasetapety.cz, která může být způsobena zobrazovacím zařízením kupujícího (nastavení tabletu, monitoru, LCD, apod.) se za vadu nepovažuje. Takovéto zboží lze pouze vyměnit za jiné zboží ve stejné či vyšší hodnotě. Vrácení zboží a zaslání nového, po zákonné lhůtě 14 dnů, jde plně na vrub kupujícího, není-li s prodávajícím dohodnuto jinak. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách: Pro zaslání zboží: Tereza Přibylová, Letecká 38, Ostrava 700 30 Pro osobní doručení:  Tereza Přibylová, Letecká 38, Ostrava 700 30 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží spotřebiteli není daňový doklad. Ten je automaticky zasílán pouze kupujícímu, který není spotřebitelem. Doklad je spotřebiteli vystaven pouze na vyžádání a to v elektronické podobě. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

12. Sklad a dostupnost zboží

Veškeré zboží je dostupné skladem. Ve výpisu produktů je zboží skladem označeno modrým obdelníkem s napisem "skladem". Ve výjimečných případech se může stát, že vystavené zboží již není na skladě. Prodávající je povinen tuto skutečnost kupujícímu sdělit neodkladně po jeho objednávce a to emailem na emailovou adresu uvednou kupujícím. Kupující, v tomto případě, nemá nárok na žádné finanční odškodnění. V případě, že objednávku již zaplatil předem, bude mu celá platba ihned po sdělení skutečnosti bezhotovostně zaslána zpět.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Prodávající je evidován v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více zde

14. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci